.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η   Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν 000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :..
                                                           | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ| ΔΕΛΤΙΑ  ΤΥΠΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ |
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
   Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018 Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση  163
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών οργανωμένων αγορών ( υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/17) του Δήμου.

Απόφαση  164
Έγκριση πρωτ. παραλαβής υπηρεσιών ( αρ. πρωτ. 7735/26-9-2018, αριθμ. πρωτ. 8079/4-10-2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Απόφαση  165
Έγκριση υποβολής πρότασης για Συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων α) Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ορχομενού, β) 1ου Γυμνασίου Ορχομενού και γ) 2ου Γυμνασίου Ορχομενού.

Απόφαση  166
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 252/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για 7η τροποποίηση προϋπολογισμού.

Απόφαση  167
Μεταφορά πιστώσεων ΑΠΕ –Τ.Α.Π. – Έκτακτα ειδικευμένα ΠΟΕ.
Απόφαση  168
Λήψη απόφασης περί ορισμού υπεύθυνου για την κίνηση λογαριασμών.

Απόφαση  169
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ», αναδόχου Παναγιώτη Κουτσούμπα Ε.Δ.Ε.

Απόφαση  170
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, αναδόχου Παναγιώτη Κουτσούμπα Ε.Δ.Ε.

Απόφαση  171
Κανονισμός λειτουργίας υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου (υπ΄αριθμ. 11/2018 απόφαση ΕΠΖ).

Απόφαση  172
Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης « Ψηφιακή χαρτογράφηση και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ορχομενού» στο Επιχειρ. Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»/Άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής», στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. οικ.7244/18-9-2018 (κωδ. πρόσκλησης: 16.36.2 Π7, Α/Α ΟΠΣ : 2826) πρόσκλησης του Υπ. Οικ. & Ανάπτυξης.

Απόφαση  173
Αποδοχή της 3ης τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού, εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ-ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων.

Απόφαση  174
Περί ανάθεσης ηλεκτρολογικών εργασιών σε εξωτερικό οικονομικό φορέα.

Απόφαση  175
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Φο.Δ.Σ.Α. ή στη ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ως προς τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (ύστερα από γνωμοδότηση της δικηγόρου Βασιλικής Τσόνογλου).

Τα αρχεία ανοίγουν σε μορφή pdf και γιαυτό ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει το
Acrobat Reader
ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το Acrobat Reader από ΕΔΩ.
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ
2 0 1 8
2 0 1 7
2 0 1 6
2 0 1 5
2 0 1 4

 

 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού