.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η   Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν 000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :..
                                                           | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ| ΔΕΛΤΙΑ  ΤΥΠΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ |
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
   Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Απόφαση  060
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 124/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017.

Απόφαση  061
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 155/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017.

Απόφαση  062
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 143/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2017.

Απόφαση  063
Αποδοχή πίστωσης ποσού 22.656,43€ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτής.

Απόφαση  064
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητος Δήμου Ορχομενού.

Απόφαση  065
Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης – Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με κωδικό MIS 5001660.

Απόφαση  066
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση γραφείων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού.

Απόφαση  067
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή περίφραξης δεξαμενών ύδρευσης στην περιοχή Δραγατσούλα», με ανάδοχο Εξοικοδόμηση Ο.Ε. ( Α. Παναγώτας- Α. Βούλγαρης).

Απόφαση  068
Περί άρσης διακοπής εργασιών και 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμου περιπάτου στις Πηγές Χαρίτων».

Απόφαση  069
Περί άρσης διακοπής εργασιών και 3η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του έργου: «Επισκευή κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Δήμου Ορχομενού».

Απόφαση  070
Έγκριση της υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού υπόγειων κάδων απορριμμάτων»,  λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού.

Απόφαση  071
Εξέταση αιτήσεως κ. Αριστείδη Γκάγκαρη του Δημητρίου, κατοίκου Δ. Ορχομενού.

Απόφαση  072
Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 2017-2018 και τρόπου ανάθεσης αυτής.

Απόφαση  073
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/17-5-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

Απόφαση  074
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/19-5-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

Απόφαση  075
Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους.

Απόφαση  076
Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό για την υπόθεση του κ. Κωνσταντίνου Δήμου.

Απόφαση  077
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. ΟΤΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2017.

Απόφαση  078
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Δ.Σ. του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Απόφαση  059
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ενός διαπαραταξιακού μηχανισμού που θα διασφαλίζει την καλή διαχείριση του νερού άρδευσης στον Δήμο Ορχομενού κατά την αρδευτική περίοδο.

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Απόφαση  058
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 197/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσαρτήματος ισολογισμού 2012 και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του οικ. έτους 2012.

Τα αρχεία ανοίγουν σε μορφή pdf και γιαυτό ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει το
Acrobat Reader
ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το Acrobat Reader από ΕΔΩ.
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ
2 0 1 7
2 0 1 6
2 0 1 5
2 0 1 4

 

 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού