.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν Αρχείο Διαγωνισμών :..
.
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

                               ΕΤΟΥΣ  2018

 
Προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας/καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το Γενικό Λύκειο ΓΕΛ Ορχομενού.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 7-14/08/2018
09:00-13:00 στο Δημαρχείο.

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΤΚ ΚΟΚΚΙΝΟΥ.

Φάκελος Διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07-08-2018, 10 π.μ.

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ.

Φάκελος Διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-06-2018.

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την προμήθεια ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Φάκελος Διαγωνισμού

Διενέργεια διαγωνισμού: στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού, 5-6-2018,
ώρα 10 π.μ.

 
Δημόσιος Συνοπτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΚΑΣΤΡΟΥ.

Φάκελος Διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/05/2018, 10 π.μ.

 
Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ.

Φάκελος Διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/05/2018

 
Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας/την εκτέλεση της υπηρεσίας Επισκευής και συντήρησης οχημάτων-προμήθειας ελαστικών για το 2018.

Φάκελος Διαγωνισμού

Διενέργεια διαγωνισμού: 19/04/2018, 10 π.μ.

 
Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την εργασία:
"Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης-συντήρηση δικτύου άρδευσης κλειστού τύπου σε Τ.Κ. Διονύσου-Ορχομενού"

Φάκελος Διαγωνισμού

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 17/04/2018.

 
Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία φύλαξης (security) εγκαταστάσεων του Δήμου Ορχομενού (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) έτους 2018.


Φάκελος Διαγωνισμού

Υποβολή προσφορών: 26/03-04/04/2018.

 
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (βάσει της παρ.5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016).


Πρόσκληση
Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση
 

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 28/03/2018.

 
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση κατασκευής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ".


Φάκελος Διαγωνισμού
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27/02/2018, 11 π.μ.

Τα αρχεία ανοίγουν σε μορφή pdf και γιαυτό ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει το
Acrobat Reader
ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το Acrobat Reader από ΕΔΩ.
ΑΡΧΕΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
2018
2017
2016
2015
 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού