Οδηγίες προς τους ωφελούμενους του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».