Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 27/3/2020 και ώρα 14:30 συνοδευόμενη απ’ όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του Ν.4070/2012.