Για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις τυχόν επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων, υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και υποψηφίων συμβούλων των Κοινοτήτων για το Δήμο Ορχομενού.