04 Φεβ 2020

Πρόσκληση Συνεδριάσεως Συμβουλίου Κοινότητας Διονύσου

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Διονύσου προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα Διονύσου την Κυριακή 9/2/2020 και ώρα 19:00 σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

04 Φεβ 2020

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης του ΔΣ Ορχομενού έτους 2020

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα σχετικά με την ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορχομενού έτους 2020.