14 Ιαν 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1/2020)

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Ορχομενός) την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

13 Ιαν 2020

Πρoγράμματα κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό στην Αλίαρτο Βοιωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό (Experimental Farm) στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020.

11 Ιαν 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού

Παρατίθενται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2018 καθώς και των τριών πρώτων τριμήνων του έτους 2019.

10 Ιαν 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικής Κοινότητας Παύλου

Ο Πρόεδρος της ΤΚ Παύλου προσκαλεί τους τοπικούς συμβούλους να προσέλθουν στην 1η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Παύλου, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

07 Ιαν 2020

4η Ανακοίνωση πορισμάτων ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2019

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (07-01-2020), την  Κατάσταση με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ  16-07-2019       Αγ. Δημητρίου
  • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10-07-2019   Αγ. Δημητρίου

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

          Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου

02 Ιαν 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Φανερή, Πλειοδοτική και Προφορική Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Ορχομενού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κύριο Μεργιάννη Παναγιώτη καθώς και στο τηλέφωνο 22613 51109

30 Δεκ 2019

Κατεπείγουσα Ανακοίνωση: Ρύθμιση Οφειλών Διακοπής Νερού

Ενημερώνουμε τους  οφειλέτες του Δήμου μας να φροντίσουν για την εξόφληση ή την υπαγωγή σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως αύριο ΤΡΙΤΗ 31.12.2019, διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι  από 01.01.2020 να προβούμε σε λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

α/ Δ.Ε. Ορχομενού,  κ. Κ. Τσιλομήτρος τηλ. 22613 51122

β/ Δ.Ε. Ακραιφνίας,  κ. Δ. Νίκας τηλ. 22683 50107,  22680 31214.

24 Δεκ 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού (23/2019)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

24 Δεκ 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού (22/2019)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

21 Δεκ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (27η/2019)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Τρίτη 24  Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.