.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο Δημαρχείο Αυτοτελή Τμήματα :..
.
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
  Αυτοτελή Τμήματα
Αυτοτελές τμήμα υποστήριξης Δημάρχου και Πολιτικών Οργάνων
Προϊσταμένη-Γραμ. Οικονομικής Επιτροπής Μήτσου Μαρία
Τηλ.: 22613-51119
Fax: 22610-32032
Email: mmitsou@orchomenos.gr
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Τζαμτζή Ελένη
Τηλ.: 22613-51120
Fax: 22610-32032
Email: etzamtzi@orchomenos.gr
Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Προϊσταμένη Πάνου Ιωάννα
Τηλ.: 22613-51014
Fax: 22610-32015
Email: ipanou@orchomenos.gr
Υπάλληλοι Καλαμπαλίκης Γιώργος
Τηλ.: 22613-51135
Fax: 22613-51121
Email: gkalabalikis@orchomenos.gr
Καραμπόγια Αμαλία
Τηλ.: 22613-51014
Fax: 22610-32015
Email: akarabogia@orchomenos.gr
Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Προϊσταμένη Λιόντου Γαρυφαλλιά
Τηλ.: 22613-51123
Fax: 22610-32032
Email: gliontou@orchomenos.gr

.


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
στο Δημαρχείο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
ΕΛ.Γ.Α. & Ο.Γ.Α.
.
 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού