.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο Δημαρχείο Διοικητικές Υπηρεσίες :..
.
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
  Διοικητικές Υπηρεσίες
Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Μιχαλοστάμου Στάμος
Τηλ.: 22613-51105
Fax: 22610-34217
Email: smixalostamos@orchomenos.gr
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Πρωτοκόλλου
Προϊσταμένη Μέττα Ιωάννα
Τηλ.: 22613-51103, 22610-35004
Fax: 22610-32032
Email: imetta@orchomenos.gr
Ληξιαρχείο Λιόντου Γαρυφαλλιά
Τηλ.: 22613-51123
Fax: 22610-32032
Email: gliontou@orchomenos.gr
Δημοτολόγιο Τσακανίκα Κατερίνα
Τηλ.: 22613-51124
Fax: 22610-32032
Email: ktsakanika@orchomenos.gr
Πρωτόκολλο Κουβάρας Ιωάννης
Τηλ.: 22613-51125
Fax: 22610-32032
Email: ikouvaras@orchomenos.gr
Κλητήρας Κουμπούρας Παναγιώτης
Τηλ.: 22613-51126
Fax: 22610-32032
Email: pkoumpouras@orchomenos.gr
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Αλλοδαπών
Προϊσταμένη Φορτάτου Κρυσταλλία
Τηλ.: 22613-51106
Fax: 22610-34217
Email: kfortatou@orchomenos.gr

.


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
στο Δημαρχείο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
ΕΛ.Γ.Α. & Ο.Γ.Α.
.
 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού