.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο Δημαρχείο Οικονομικές Υπηρεσίες :..
.
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
  Οικονομικές Υπηρεσίες
Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Μιχαλοστάμου Στάμος
Τηλ.: 22613-51105
Fax: 22610-34217
Email: smixalostamos@orchomenos.gr
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών & Περιουσίας
Προϊσταμένη Δούμα Χαρούλα
Τηλ.: 22613-51111, 22610-34152
Fax: 22610-32777
Email: hdouma@orchomenos.gr
Λογιστήριο Κανέλλης Γεώργιος
Τηλ.: 22613-51107
Fax: 22610-32777
Email: gkanelis@orchomenos.gr
Προμήθειες Κωστάκου Γεωργία
Τηλ.: 22613-51108
Fax: 22610-32777
Email: gkostakou@orchomenos.gr
Μισθοδοσία Αθανασίου Παναγιώτης
Τηλ.: 22613-51130
Fax: 22610-32777
Email: pathanasiou@orchomenos.gr
Υπάλληλος Μωραΐτης Ιωάννης
Τηλ.: 22613-51109
Fax: 22610-32777
Email: imoraitis@orchomenos.gr
Τμήμα Εσόδων & Ταμείου
Προϊστάμενος Ρουσέτης Βασίλης
Τηλ.: 22613-51121
Fax: 22613-51121
Email: vrousetis@orchomenos.gr
Δημοτικός Εισπράκτορας Τσαμάτης Γιώργος
Τηλ.: 22613-51127
Fax: 22613-51121
Email: gtsamatis@orchomenos.gr
Δημοτικός Ταμίας Αραπατσάκος Χρήστος
Τηλ.: 22613-51133
Fax: 22613-51121
Email: carapatsakos@orchomenos.gr
Υπάλληλος Τσιλομήτρος Kωνσταντίνος
Τηλ.: 22613-51122
Fax: 22613-51121
Email: ktsilomitros@orchomenos.gr
Υπάλληλος Σπυριδάκη Ελευθερία
Τηλ.: 22613-51136
Fax: 22613-51121
Email: espyridaki@orchomenos.gr

.


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
στο Δημαρχείο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
ΕΛ.Γ.Α. & Ο.Γ.Α.
.
 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού