.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο Δημαρχείο Τεχνικές Υπηρεσίες :..
.
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
  Τεχνικές Υπηρεσίες
Διευθυντής Τούντας Βασίλης
Τηλ.: 22613-51113
Fax: 22610-34154
Email: vtountas@orchomenos.gr
Τμήμα Μελέτης-Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Πολεοδομίας
Προϊσταμένη Σταματάκη Λεμονιά
Τηλ.: 22613-51114
Fax: 22610-34154
Email: lstamataki@orchomenos.gr
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
& Κίνησης Οχημάτων
Προϊστάμενος Στάμου Γιώργος
Τηλ.: 22613-51115
Fax: 22610-34154
Email: gstamou@orchomenos.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας
Προϊστάμενος Τζουβελέκης Δημήτρης
Τηλ.: 22613-51112
Fax: 22610-34154
Email: dtzouvelekis@orchomenos.gr
Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας Ηλιόπουλος Γρηγόρης
Τηλ.: 22613-51116
Fax: 22610-34154
Email: giliopoulos@orchomenos.gr

.


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
στο Δημαρχείο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
ΕΛ.Γ.Α. & Ο.Γ.Α.
.
 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού