.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η   Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν 000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :..
                                                           | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ| ΔΕΛΤΙΑ  ΤΥΠΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ |
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
   Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Απόφαση 134
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Απόφαση 135
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ - ΑΕ Ο.Τ.Α.».

Απόφαση 136
«Έγκριση προμήθειας πινακίδων πρόληψης Πυρκαγιάς και τρόπου ανάδειξης αναδόχου».

Απόφαση 137
«Εξέταση αιτήσεως κ. Δημητρίου Βαγενά».

Απόφαση 138
«Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ορχομενού», με κωδικό ΜΙΣ 483891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος»».

Απόφαση 139
«Ορισμός αναπληρωτή του Δημάρχου (μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου), προκειμένου να συγκροτηθεί η Τριμελής Επιτροπής που θα χορηγεί τις βεβαιώσεις στους παραγωγούς- πωλητές λαϊκών αγορών, βάση του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014».

Απόφαση 140
«Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς».

Απόφαση 143
«Ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε επιτροπές».

Απόφαση 144
«Περί ονοματοδοσίας των οδών της Τοπικής Κοινότητας Παύλου ύστερα από την αριθμ. 3/2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006».

Απόφαση 145
«Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου ως Πρόεδρου, με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεωρήσεως Θεάτρων- Κινηματογράφων».

Απόφαση 146
«Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ορχομενού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Απόφαση 147
«Ορισμός μελών και των αναπληρωματικών τους ως μέλη για τη Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό».

Απόφαση 148
«Αποδοχή πίστωσης ποσού 47.357,95€ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτού».

Απόφαση 149
«Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 15.940,00 € 8ης εντολής ΣΑΤΑ 2014».

Απόφαση 150
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 218/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης , τεχνικού προγράμματος έτους 2014».

Απόφαση 151
«Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου».

Απόφαση 152
«Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την ετήσια εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Ορχομενού».

 

Τα αρχεία ανοίγουν σε μορφή pdf και γιαυτό ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει το
Acrobat Reader
ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το Acrobat Reader από ΕΔΩ.
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 

 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού