.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η   Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν 000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :..
                                                           | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ| ΔΕΛΤΙΑ  ΤΥΠΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ |
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
   Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 31 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση  001
Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού.

Απόφαση  002
Περί έγκρισης, ως εμβλήματος του Δήμου Ορχομενού, της παράστασης του «Φρίξου και της Έλλης» και υποβολή αιτήματος στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών για την χρησιμοποίησή του.

Απόφαση  003
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τροποποίηση του προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του Επιχειρησιακού Προγράμματος έτους 2017.

Απόφαση  004
Αποδοχή πίστωσης ποσού 29.380,00€ 11η & 12η εντολή ΣΑΤΑ 2016 και κατανομή αυτής.

Απόφαση  005
Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017.

Απόφαση  006
Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για το έτος 2017.

Απόφαση  007
Επιτροπή διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου έτους 2017 ( Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν. 3463/06- (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) & το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 – (ΦΕΚ 77/Α’/30-3-1981)).

Απόφαση  008
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για εκποίηση, εκμίσθωση ακίνητων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά, μίσθωση από το Δήμο ακινήτων ή κινητών πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους για το Έτος 2017, (Σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3463/06- (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) & τα άρθρα 7-9 του Π.Δ. 270/1981 – (ΦΕΚ 77/Α’/30-3-1981)).

Απόφαση  009
Ορισμός ενός δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου έτους 2017.

Απόφαση  010
Ορισμός ενός δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής έργων: α) μέχρι 1.000.000 ευρώ, β) άνω των 1.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1. του Ν. 4257/2014 για το 2017.

Απόφαση  011
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2017 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.

Απόφαση  012
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόφαση  013
Περί έγκρισης των 1/2017, 2/2017, 3/2017 & 4/2017 μελετών της τεχνικής υπηρεσίας και του τρόπου ανάθεσης αυτών καθώς και την έγκριση του τρόπου ανάθεσης υπηρεσιών και κατασκευής έργων.

Απόφαση  014
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 2017.

Απόφαση  015
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για το Καρναβάλι 2017.
Απόφαση  016
Έγκριση προμηθειών και τρόπου εκτέλεσης τους για τις ανάγκες του Δήμου.

Απόφαση  017
Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα και έγκριση προσλήψεων στο πλαίσιο της πράξης ενός (1) Κοινωνικού λειτουργού (ΠΕ/ΤΕ), ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ) και ενός (1) Βοηθητικού Προσωπικού (ΔΕ).

Τα αρχεία ανοίγουν σε μορφή pdf και γιαυτό ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει το
Acrobat Reader
ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το Acrobat Reader από ΕΔΩ.
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ
2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΜΑΪΟΣ 2017
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού