.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν Αρχείο Διαγωνισμών :..
.
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

                               ΕΤΟΥΣ  2016

 
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ

Προκήρυξη

Μελέτη

Υποβολή έως και 29/12/2016, 10:30 π.μ.

 
Πρόσληψη 2 ατόμων (1 ΔΕ Βρεφοκόμων & 1 ΔΕ Μαγείρων) στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»

Ανακοίνωση ΣΟΧ1.2016.

ΑΙΤΗΣΗ

Παράρτημα ΑΣΕΠ με οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων: 2/11/2016 μέχρι και 11/11/2016.

 
Πρόσληψη 2 ατόμων (2 ΠΕ Νηπιαγωγών) στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»

Ανακοίνωση ΣΟΧ2.2016.

ΑΙΤΗΣΗ

Παράρτημα ΑΣΕΠ με οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων: 2/11/2016 μέχρι και 11/11/2016.

 
Προμήθεια καυσίμων
2016-2017


Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών από 22/07/2016
μέχρι 28/07/2016 (15:00)
.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 01/08/2016

 
Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού για εγκαταστάσεις άρδευσης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Διενέργεια διαγωνισμού στο Δημαρχείο 12/07/2016, 10:00 π.μ.

 
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, επτά (7) ατόμων εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας δύο (2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και (2) ατόμων Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.

Υποβολή αιτήσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης.

 
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή της Προμήθειας
Καυσίμων 2016
για τον Δήμο Ορχομενού.

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών από 24/05/2016 (8:00)
μέχρι 27/05/2016 (15:00)
.

 
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή εργασίας "Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων άρδευσης από τρίτους".

Κατάθεση προσφορών στο Δημαρχείο την Τετάρτη 25-05-2016, 10-10:30 π.μ.

 
Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση οχημάτων έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την Τετάρτη 18-05-2016, 10 π.μ.

 
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "αποκομιδή & μεταφορά απορριμμάτων έτους 2016 (διάρκειας 2 μηνών)".

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο τη Δευτέρα 09-05-2016, 10π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).

 
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση οχημάτων έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την Τρίτη 26-04-2016.

 
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή της εργασίας "Λειτουργία αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού τύπου και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου άρδευσης".

Μελέτη για τη λειτουργία του αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού τύπου και συντήρηση εξοπλισμού άρδευσης.

Κατάθεση σφραγισμένων προσφορών μέχρι και Δευτέρα 25-04-2016, 10:30 π.μ.

 
Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Ορχομενού.

Πλήρης Διακήρυξη.

 
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για το έργο: Επισκευή κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Ορχομενού Δήμου Ορχομενού.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
Τρίτη 19/04/2016, 10 π.μ.

Προϋπολογισμός μελέτης   Τιμολόγιο μελέτης

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ   Τεχνική έκθεση
Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
 
Επαναληπτικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
.

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: 4-9/02/2016.

Τα αρχεία ανοίγουν σε μορφή pdf και γιαυτό ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει το
Acrobat Reader
ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το Acrobat Reader από ΕΔΩ.
ΑΡΧΕΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
2019
2018
2017
2016
2015
 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού