.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν Αρχείο Διαγωνισμών :..
.
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

                               ΕΤΟΥΣ  2017

 
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την μίσθωση μηχανήματος έργου (αλατιέρα).

Διακήρυξη
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Τεχνική έκθεση
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τιμολόγιο μελέτης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Πέμπτη 14/12/2017, 10 π.μ.

 
Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Γ.Ε.Λ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ.

Περίληψη Προκήρυξης

Όροι του διαγωνισμού

Ημερομηνία: Τρίτη, 14/11/2017, ώρα 12:00

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΙ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Mελέτη
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ημερομηνία: Πέμπτη  26/10/2017, 10:00 π.μ.

 
Συνοπτικός Δημόσιος  Διαγωνισμός για την υπηρεσία
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2017
(διάρκειας 2,5 μηνών).

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Προϋπολογισμός μελέτης
Τεχνική έκθεση
Ειδική συγγραφή
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ημερομηνία: Δευτέρα  09/10/2017, 10:00

 
Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Προϋπολογισμός μελέτης
Τιμολόγιο μελέτης
Τεχνική έκθεση
Ειδική συγγραφή
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/9/2017, 10:00

 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Μελέτη
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: 10/7/ - 31/7/2017, 15:00

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας:
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ"

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Μελέτη
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Λήξη υποβολής προσφορών:  Τρίτη 11/7/2017, 10 π.μ.

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας / εκτέλεσης της υπηρεσίας:
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017"

Διακήρυξη
Μελέτη
Τιμολόγιο Μελέτης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διεξαγωγή διαγωνισμού:
Πέμπτη 22/6/2017, ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10 π.μ.

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ-Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ"

Διακήρυξη
Τεχνική Περιγραφή
Ειδική Συγγραφή
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Λήξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 13/6/2017.

 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ"

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Τεχνική Περιγραφή
Ειδική Συγγραφή
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Τιμολόγιο παράρτημα Ι
Τιμολόγιο παράρτημα ΙΙ
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διεξαγωγή διαγωνισμού:
Τρίτη 13/6/2017, ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10 π.μ.

 
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την υπηρεσία:
"ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ"

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Έντυπο Οικον. Προσφοράς
Πίνακας Συμμόρφωσης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Υποβολή προσφορών:  26/5/2017  - 30/5/2017, ώρα 15:00

 
Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ"

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο Μελέτης
Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ
Προϋπολογισμός Μελέτης
Ειδική συγγραφή
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διεξαξωγή διαγωνισμού: Τρίτη 23/5/2017, 10 π.μ.

 
Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης - συντήρηση δικτύου άρδευσης κλειστού τύπου σε Τ.Κ Διονύσου-Δ.Κ. Ορχομενού.

Διακήρυξη
Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο
Προϋπολογισμός
Ειδική συγγραφή
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Λήξη υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18/5/2017.
Παραλαβή εντύπου οικονομικής προσφοράς
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 
Πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών.

Ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων: 17/5/2017 - 23/5/2017

 
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με την κατάθεση εγγράφων σφραγισμένων προσφορών για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για το έτος 2017.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο Μελέτης
Προϋπολογισμός Μελέτης
Ειδική συγγραφή
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διεξαξωγή διαγωνισμού:  Τρίτη 16/5/2017, 10 π.μ.

 
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ,
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ"

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Μελέτη
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διεξαξωγή διαγωνισμού: Πέμπτη 11/5/2017, 9 π.μ.
Παραλαβή εντύπου οικονομικής προσφοράς  από την Οικονομική Υπηρεσία μέχρι Παρασκευή 5/5/2017.

 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας:
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ"

Διακήρυξη

Μελέτη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 25/4/2017

 
Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων
(ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ Ψυχολόγος, ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό)
για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ5

Παράρτημα ανακοινώσεων ΑΣΕΠ για ΣΟΧ για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις "Δομές παροχής βασικών αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές αστέγων"

Ειδικό παράρτημα Α1-απόδειξης χειρισμού Η/Υ

Υποβολή αιτήσεων από 3/4/2017 έως και 12/4/2017 

 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
Κατασκευή φρεατίων διανομής για την ύδρευση
Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου-Αγ. Σπυρίδωνα-Καρυάς

Διακήρυξη

Μελέτη

Τιμολόγιο μελέτης

Προϋπολογισμός

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 11/4/2017

 

Τα αρχεία ανοίγουν σε μορφή pdf και γιαυτό ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει το
Acrobat Reader
ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το Acrobat Reader από ΕΔΩ.
ΑΡΧΕΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
2019
2018
2017
2016
2015
 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού