.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  6.000  Χ Ρ Ο Ν Ω Ν ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ :..
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
  Α Ν Α Σ Κ Α Φ Ε Σ
Νεολιθική
εποχή
Πρωτοελλαδική
εποχή
Μεσοελλαδική
εποχή
Μυκηναϊκή
εποχή
Ιστορικοί
χρόνοι
2004-2009
Νέα ευρήματα
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ


   Ο πρώτος που επιχείρησε ανασκαφές στην περιοχή του Ορχομενού, το 1803, ήταν ο γνωστός για τις λεηλασίες του άγγλος λόρδος Έλγιν, αλλά ευτυχώς με αρνητικά αποτελέσματα.
   Το 1880 ο Ερρίκος και η Σοφία Σλήμαν ανασκάπτουν τον θολωτό τάφο του Μινύα και το 1886 η ανασκαφή επαναλαμβάνεται με συνεργασία του W. Dorpfeld.


Υψίποδη φιάλη Ορχομενού
(2.000-1.500 π.Χ.)

   Το 1891-1892 έγιναν έρευνες του Μ. Καμπάνη για τα αποστραγγιστικά κανάλια της Κωπαΐδας στο χωριό Πύργος.
   Το 1893 ο A. de Ridder συνέχισε την ανασκαφή της αρχαίας πόλης και ο Γ. Σωτηριάδης εργάστηκε στον άγνωστης εποχής προϊστορικό τύμβο.
   Το 1903-1905 οι Γερμανοί A. Frtwangler και H. Bulle ασχολήθηκαν με τα προϊστορικά ερείπια και την κεραμεική τους.
   Οι πρόσφατες ανασκαφές, το 1968-1973 και 1984-1985, οφείλονται στον καθηγητή του πανεπιστημίου Αθηνών και έφορο αρχαιοτήτων Θ. Σπυρόπουλο που ανέσκαψε το Μεσοελλαδικής-Υστεροελλαδικής εποχής νεκροταφείο, το μυκηναϊκό ανάκτορο, το ναό του Διονύσου και το θέατρο-ωδείο της αρχαίας πόλης.
   Με τις ανασκαφές αποκαλύφτηκε οτι ήταν τρεις πόλεις κτισμένες η μία πάνω στην άλλη. Η πρώτη στη νεολιθική εποχή, η δεύτερη στην πρωτοελλαδική εποχή και η τρίτη στην υστεροελλαδική. Η τελευταία είχε και πελώριο τριγωνικό τείχος ως την κορυφή του Υφάντειου λόφου.
                                                                                                          


 

Ιστορία
6.000 χρόνων
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
  ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
Προϊστορική περίοδος
Ομηρική περίοδος
Ιστορική περίοδος
  ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
  ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ 

  ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

ΑΚΡΑΙΦΝΙΑ

ΑΚΡΑΙΦΝΙΑ
 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού