Ενημέρωση των παραγωγών του Δήμου για συμμετοχή στο μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» (υποβολή αιτήσεων από 19/02/2019 μέχρι 21/03/2019).