23 Μαΐ 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης-συντήρηση δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε. Ορχομενού». Περισσότερα

05 Μαρ 2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 Δήμου Ορχομενού (βάσει της παρ.5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016)(προθεσμία υποβολής μέχρι και 15/3/2019). Περισσότερα

04 Ιαν 2019

Ανάθεση έργου «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού». Περισσότερα