Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων Δήμου Ορχομενού από 1/1/2019 έως 31/1/2019.