Ο πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6:30 μ.μ.  για  συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.