Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (6/3/2019, 7 μ.μ.).