Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (22/2/2019, 10 π.μ.).