Απόφαση 08/2019

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο του Δήμου (Βούρδα Χρυσάνθη).