13 Ιούλ 2020

Χορήγηση ενισχύσεων στον τομέα της παράκτιας αλιείας

Για τη στήριξη των παράκτιων αλιέων σε όλη την επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν σοβαρότατη μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάιο 2020, θεσπίστηκε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εφόσον τα αλιευτικά σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι αλιείς επαγγελματικών α/κ σκαφών που φέρουν τα εργαλεία «τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα)» ή /και «γρι-γρι».

Το ύψος του ποσού καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του επαγγελματικού α/κ σκάφους που κατέχει με βάση το ολικό μήκος ως ακολούθως :

  • Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 800€ ανά σκάφος.
  • Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο από 11,99 μέτρα, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 1.200€ ανά σκάφος.
  • Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 3.500€ ανά σκάφος.
  • Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa) ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 4.000€ ανά σκάφος.

Οι δικαιούχοι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής αποκλειστικά και μόνο με χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στις εφαρμογές του ΟΣΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, ακολουθώντας τη διαδρομή : http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

Η ψηφιακή εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και θα είναι ανοιχτή για την υποδοχή των αιτημάτων μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων ελέγχων.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα :

  • 2109287145
  • 2109287172
  • 2109287149

ή / και να στέλνουν το αίτημά τους στα email :

13 Ιούλ 2020

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς του Ορχομενού ως 26-7-2020

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά  του δήμου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11-7-2020 (ΦΕΚ 2798/Β 11-07-2020)  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίζεται:

  1. Για το χρονικό διάστημα , από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

  1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 έως 4, , μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον Ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Οι πολίτες που θα επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ

10 Ιούλ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ορχομενού (6η/2020)

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

10 Ιούλ 2020

Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Την Τρίτη 7/7/2020, στη Χαλκίδα, έγινε  η παρουσίαση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτης» για τη Στερεά Ελλάδα, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό στο πρόγραμμα εντάσσονται 50 έργα σε Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό 115 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα («Φιλόδημος») αλλά δεν διέθεταν επαρκή χρηματοδότηση για να εκτελεσθούν. Σε αυτά θα προστεθούν και  νέα ώριμα έργα και μελέτες, οι αιτήσεις για την ένταξη των οποίων θα γίνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και η αξιολόγησή τους θα ξεκινήσει αμέσως.

10 Ιούλ 2020

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (10η/2020)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 19.00  σε  τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης),  με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.

07 Ιούλ 2020

Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Π.Ε Βοιωτίας έτους 2020

Η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους λόγω της χρήσης πυρεθρινών και οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων, επιβάλλει την απομάκρυνση των μελισσοσμηνών από τις ψεκαζόμενες περιοχές σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων. Θα πρέπει κατά την διάρκεια των ψεκασμών να μην κυκλοφορούν στον ελαιώνα άνθρωποι και ζώα προς αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι ψεκασμοί αρχίζουν την 1η Ιουλίου και τελειώνουν συνήθως 20 ημέρες πριν την έναρξη συλλογής του ελαιοκάρπου, ώστε να αποφευχθεί η ανίχνευση υπολειμμάτων εντομοκτόνων στο λάδι και στις επιτραπέζιες ελιές

Για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει πρέπει να επιλαμβάνεται ο εργολάβος και ο Τομεάρχης γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η συμβολή και η βοήθεια των παραγωγών στο έργο της δακοκτονίας είναι επιθυμητή και επιβεβλημένη.

 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα της ΔΑΟΚ,  κ. Σίσκο Χρυσόστομο και στο τηλ :22613-50175

 

 Η Δήμαρχος

 

07 Ιούλ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ορχομενού

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ορχομενού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορχομενού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορχομενού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Σύνταξη εγγράφων – φορμών

50

2 Νέες  τεχνολογίες στην  Τρίτη  ηλικία

25

3 Ανακύκλωση  και κομποστοποίηση

25

4 Συμβουλευτική  σε  εξειδικευμένα  θέματα

 

(σχολικός  εκφοβισμός διαδίκτυο,

πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κτλ).

25

5 Οικολογικές  λύσεις  για  το  σπίτι

25

6 Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά

25

7 Βασικά Αγγλικά Α2

50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Δήμο και στο Κέντρο Κοινότητας Ορχομενού:

Τηλ. : 2261351123 (Μέττα Αλίνα)

Ταχ. Διεύθυνση: Πεσόντων Μαχητών 8, Ορχομενός

Email: ametta@orchomenos.gr

Τηλ: 2261034001 (Παππά Μαίρη)

Ταχ. Διεύθυνση: Μινύου 3, Ορχομενός

Email: mpappa@orchomenos.gr

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που θα υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Ορχομενού απαραίτητα με φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

03 Ιούλ 2020

Ανοικτός Διαγωνισμός Προκατασκευασμένων Αποδυτηρίων των γηπέδων Ακραιφνίου-Αγ. Δημητρίου-Κοκκίνου-Κάστρου

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση βοηθητικών Εγκαταστάσεων Αποδυτηρίων στα γήπεδα Ποδοσφαίρου Ακραιφνίου – Αγ. Δημητρίου – Κοκκίνου – Κάστρου (Φιλόδημος ΙΙ) προϋπολογισμού δαπάνης 173.104,00€ με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 23-7-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

01 Ιούλ 2020

Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,

(αρ. μελέτης 15/2019, CPV: 39293400-6,14200000-3,45232450-1,37450000-7) προϋπολογισμού 343.949,14 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η  Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ..

01 Ιούλ 2020

Δελτίο Τύπου: Δακοκτονία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 ξεκινά ο 1ος γενικός ψεκασμός στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020 και θα διαρκέσει οκτώ (8) ημέρες. Στο Δήμο Ορχομενού ο ψεκασμός αφορά στις Τ.Κ. Παύλου, Λουτσίου και Διονύσου. Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να συνεργάζονται με τα συνεργεία και να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου.