22 Ιαν 2020

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Ορχομενού προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης καλεί τους υποψηφίους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Ορχομενού σε μια ή περισσότερες κατηγορίες να υποβάλλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά ως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020.

20 Ιαν 2020

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Ενημερωτικά μηνύματα για προστασία το χειμώνα

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χειμερινή περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προγραμματίσει την προβολή τριών ενημερωτικών μηνυμάτων με θέμα τις οδηγίες προστασίας για ταξίδια το χειμώνα, συμβουλές για ασφαλή θέρμανση και ενημέρωση για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112:

ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης – 112

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε στο http://www.civilprotection.gr το πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και κατόπιν ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

14 Ιαν 2020

5η Ανακοίνωση πορισμάτων ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (14-01-2020 ),  την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 20-09-2019   Ορχομενού
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 20-09-2019   Καρυάς
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 03-10-2019   Αγ. Δημητρίου και
 • Πίνακας ΜΗ Ταυτοποιηθέντων αγροτεμαχίων για την Βροχόπτωση 20-09-2019 Ορχομενού

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι   και την Παρασκευή   24 Ιανουαρίου   2020

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

       Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου

14 Ιαν 2020

Ενοικίαση κενών περιπτέρων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ενοικίαση των κενών περιπτέρων, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων, τόσο στην έδρα του Δήμου, όσο και στις Κοινότητες αυτού. Αναλυτικά οι θέσεις που προκύπτουν από τις αποφάσεις των Κοινοτήτων, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

 1. Ορχομενός: 2 θέσεις
 2. Ακραίφνιο: 2 θέσεις
 3. Κάστρο: 1 θέση
 4. Παύλο: 1 θέση
 5. Άγιος Δημήτριος: 1 θέση
 6. Καρυά: 1 θέση
 7. Διόνυσος: 2 θέσεις

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών θα επανέρθουμε με νεότερη ανακοίνωση.

                                                              H ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14 Ιαν 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1/2020)

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Ορχομενός) την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

13 Ιαν 2020

Πρoγράμματα κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό στην Αλίαρτο Βοιωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό (Experimental Farm) στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020.

11 Ιαν 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού

Παρατίθενται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2018 καθώς και των τριών πρώτων τριμήνων του έτους 2019.

10 Ιαν 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικής Κοινότητας Παύλου

Ο Πρόεδρος της ΤΚ Παύλου προσκαλεί τους τοπικούς συμβούλους να προσέλθουν στην 1η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Παύλου, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

07 Ιαν 2020

4η Ανακοίνωση πορισμάτων ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2019

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (07-01-2020), την  Κατάσταση με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ  16-07-2019       Αγ. Δημητρίου
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10-07-2019   Αγ. Δημητρίου

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

          Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου

02 Ιαν 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Φανερή, Πλειοδοτική και Προφορική Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Ορχομενού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κύριο Μεργιάννη Παναγιώτη καθώς και στο τηλέφωνο 22613 51109