24 Δεκ 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού (22/2019)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

21 Δεκ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (27η/2019)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Τρίτη 24  Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

17 Δεκ 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (26η/2019)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

16 Δεκ 2019

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ορχομενού

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20.00 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

13 Δεκ 2019

ΠΛΗΜΜΥΡΑ_2019 (3η ανακοίνωση πορισμάτων)

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (13-12-2019), την Κατάσταση με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 12-01-2019 Αγ. Δημητρίου
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 13-03-2019 Αγ. Δημητρίου
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 05-02-2019 Αγ. Δημητρίου

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου 2019

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

                                      Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

                                      Ιωάννα Πάνου

13 Δεκ 2019

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστασίων των Τ.Κ. Διονύσου και Αγίου Δημητρίου”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογό αναδόχουκατασκευής του έργου:
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

εκτιμώμενης αξίας 5.060.000,00 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 15/01/2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Σχέδια Μελέτης:

Τεύχη Δημοπράτησης:

11 Δεκ 2019

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2023 (για όσους έχουν γεννηθεί το έτος 2002)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 (από 02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020), προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

09 Δεκ 2019

Παρουσίαση του Βιβλίου “Αναζητώντας Ελπίδα”

Ο σύλλογος γυναικών Ορχομενού “ΝΕΦΕΛΗ”, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορχομενού και ο ιερός Βυζαντινός Ναός “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΡΙΠΟΥ” σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου “Αναζητώντας Ελπίδα”