16 Μαρ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (6η/2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

12 Μαρ 2020

Πρόσκληση Συνεδριάσεως Τ.Σ. Κοινότητας Κοκκίνου (2η/2020))

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. της κοινότητας Κοκκίνου προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στο Κατάστημα της κοινότητας Κοκκίνου (Κόκκινο) την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Συμβουλίου σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

11 Μαρ 2020

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Έτους 2020

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 6.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα της ημερἠσιας διάταξης.

11 Μαρ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (5η/2020)

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

05 Μαρ 2020

Πρόσκληση Συνεδριάσεως της Τοπικής Κοινότητας Παύλου

Ο Πρόεδρος της ΤΚ Παύλου προσκαλεί τους τοπικούς συμβούλους να προσέλθουν στην 2η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Παύλου, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

05 Μαρ 2020

Πρόσκληση Συνεδριάσεως Συμβουλίου Κοινότητας Ακραιφνίου (3η/2020)

Ο Πρόεδρος της ΤΚ Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να προσέλθουν στο Κατάστημα Της Κοινότητας Ακραιφνίου (ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ) την Παρασκευή 6 Mαρτίου 2020 και ώρα 19.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ακραιφνίου, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

04 Μαρ 2020

Κατεπείγουσα Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (4/2020)

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Πέμπτη  5 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:  “Περί έκτακτης απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας απολύμανσης των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Ορχομενού, ως μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό”

04 Μαρ 2020

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου Ορχομενού

Η Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου Ορχομενού οφείλει να ενημερώσει τους  φιλόζωους συμπολίτες, που μεριμνούν με  περισσή φροντίδα για την παροχή  τροφής και νερού  σε αδέσποτα ζώα  της πόλης μας,  ότι καλό  είναι, ταυτόχρονα,  να τηρούνται και οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής, έτσι ώστε  να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων της πόλης καθώς και η εύκολη διέλευση  των πεζών στα πεζοδρόμια.

03 Μαρ 2020

Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για τον παγετό 09-01-2020 Ορχομενού

Ανακοινώνεται οτι, ο ΕΛΓΑ μας έστειλε σήμερα (03-03-2020) την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο  αίτιο:

    Παγετός    09-01-2020     Ορχομενού

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή   13 Μαρτίου  2020

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

                                                                     Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ

                                                                            Γιάννα Πάνου