Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού». 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/1/2019, 10 π.μ.